Kleivi Næringspark

 

Velkommen til nettsida til Kleivi Næringspark!
Her får du informasjon om bedriftene i næringsparken i dag og ikkje minst får du informasjon om moglegheitene for å etablere seg her.  Me har 100 mål med nyleg regulerte næringstomter. Infrastruktur som kommunal vassforsyning, avløp og fjernvarme er nyrestaurert og utvida. Fordelaktige prisar på fjernvarme og el.kraft.

I Kleivi Næringspark er det gode rammevilkår og enkelt å etablere seg.
Her er det plass til store og små gründarar og investorar - ta kontakt.
 
Velkommen til Kleivi Næringspark - like inntil RV 7 og Bergensbanen - Midt i Sør-Norge.
 
Bilde av Kleivi næringspark.
Foto: Pål Åge Slettemoen

Informasjon fra næringsparken:

Industri-/næringstomter med infrastruktur til salgs.
100 mål tomter. Kommunalt vatn og avløp. Fjernvarme. Tomter frå 5-20 mål. Fleksibel utforming. Sjå tomtedelingsplan her på www.kleivi.no.

Ledige lokaler hos NorMec
Fra 01.01.2011 vil NorMec ha ledige lokaler i Kleivi næringspark.

Prosjektleiar tilsett.
Bernt Junger frå Geilo er tilsett som prosjektleiar for forprosjektet "Nye Kleivi - grønn og sterk".

Hallingdal Renovasjon bygger ut for 45 millionar i 2010-2011
Dersom alt går etter planen, vil Hallingdal Renovasjon gjennomføre ei omfattande ombygging i løpet av 2010 og 2011.

Posten på plass.
Den 2. november var den klar til bruk, den nye posterminalen for Hol og Ål.

Øynebrune klar.
Ordføraren i Hol og Ål opna fredag den nye Øynebrune i Kleivi.

200 dekar næringsareal ledig.
Hol og Ål kommunar har nettopp godkjent reguleringsplanen for Kleivi som gir 200 dekar med nytt næringsareal, det største næringsarealet i Hallingdal.