Bedrifter i Kleivi Næringspark

 

Kleivi Næringspark er i dag er eit område med mange svært kreative og innovative bedrifter som har heile verda som marknad her dei er etablert midt i Sør – Norge. 
Næringsparken blir leia av eit styre på 5 medlemmer, som er oppnemnt av eigarkommunane Hol og Ål.
 
Du kan lesa meir om kvar einskild bedrift og klikke deg vidare til deira heimesider her.