Olje- og energisenteret

 Adresse:

Loe bruk
3300 Hokksund
Telefon 32 75 90 80
Telefaks 32 75 90 81

Nettsider: www.ooes.no


olje- og energisenteret holder til i næringsparken med pumper for diesel og fyringsolje.