Sundbrei Transport

 

Sundbrei Transport

Sundbrei Transport ANS i Kleivi Næringspark i Ål er en transportbedrift som har spesialisert seg på oppdrag med kranbil, lift og krokbiler. I tillegg har de Godkjent Avfallsmottak og driver med utleie av containere, og mottak av skrapjern, landbruksplast og sortering av avfall.

Sundbrei Transport Bedriften som ble etablert i 2000, er en videreføring av firma Sundbrei Per Egil Transport som ble stiftet i 1986. Bedriften eies i dag av far og sønn. Per Egil og Finn Arne Sundbrei.

I mars 2002 ble Per Egil med på å starte opp Halling Frakt, der var Sundbrei Transport ANS medeier fram til 2005, da solgte de seg ut for å satse på andre områder.

 

Kontakt: 48 17 17 21
Link til hjemmeside