200 dekar næringsareal ledig.

 
Det blir no sett i gang arbeid med tomtedelingsplan og plan for infrastruktur i området og 11. august startar arbeidet med ny bru over Hallingdalselva. Den skal vera ferdig 1. desember 08. Opparbeiding av infrastruktur og areal vil vera i gang våren 2009, men interesserte investorar kan alt no ta kontakt for å bli med tidleg i arbeidet for å legge til rette.  Regulerinsplanen opnar for etablering av mange ulike former for næring i området med unntak av kjøpesentra.

Sjå ellers nærare på kartet og reguleringsbestemmelsane her. (Opnes som pdf format)