Ledige lokaler hos NorMec

 
Fra 01.01.2011 vil NorMec ha ledige lokaler i Kleivi næringspark.


Lokalene har front mot RV7.
Totalt er 2000 m2, både kontorer og lager tilgjengelig. Takhøyde i lager er 7,5m.
 
Skulle dette være av interesse eller dere kjenner til noen som har behov for lokaler er det bare å ta kontakt med oss.


NorMec as
Kleivi Naeringspark
N-3570 Ål
Norway

Telefon: + 47 32 08 63 63
Telefax: + 47 32 08 63 60
E-mail: sales [a] normec.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it