Øynebrune klar.

 
12.12. 08 kl. 12 vart nye Øynebrune opna av ordførane i Hol og Ål. Brua er bygd av Veidekke as og fyller dei krava statens vegvesen set til bruer. Brua er vorten ei flott bru som vil opne opp for vidare utbygging av det nye næringsarealet på vestsida av Hallingdalselva.

Kostnaden med brua, som er dekt av Hol og Ål kommune, er halde godt innanfor budsjettet på 7,5 millionar kroner. 


Sjå eigen link for å finne meir om det nye næringsarealet i Kleivi (PDF).


Øynebrune i Kleivi