Prosjektleiar tilsett.

 
Bernt Junger frå Geilo er tilsett som prosjektleiar for forprosjektet "Nye Kleivi - grønn og sterk".

Junger er godt kjent i hotellmiljøa på Geilo då han kom hit som ein av eigarane i Bardøla høgfjellshotell. Seinare har han blant anna arbeidd for Geilo Fjellandsby og også hatt andre prosjektjobbar både i Norge og Sverige.  Forprosjektet til Kleivi skal vera avslutta hausten 2010.


 Bernt Junger